Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz

Położenie miasta na terenie województwa małopolskiego

Położenie miasta na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Nowy Sącz jest miastem położonym w południowej Polsce, w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Położony w centrum Kotliny Sądeckiej, w paśmie Beskidu Sądeckiego. Nowy Sącz jest bramą do Beskidów, wśród których położone są sławne uzdrowiska na czele z Krynicą-Zdrój.

To ważny węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny, a jednocześnie jedno z najstarszych miast w województwie. W 2012 r. miasto obchodziło swoje 720-lecie. Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą powiatu nowosądeckiego. Sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa małopolskiego: nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim oraz gorlickim. Od strony południowej sąsiaduje ze Słowacją (ok. 30 km do przejścia granicznego w Mnišku n/Popradem). Trzecie pod względem liczby mieszkańców i trzecie co do wielkości miasto w województwie małopolskim.

Powierzchnia Nowego Sącza wynosi 58 km2 i stanowi 0,4% powierzchni całego województwa małopolskiego. Na obszarze tym mieszka około 2,5% ludności województwa. W Nowym Sączu mamy do czynienia ze zmniejszającą się gęstością zaludnienia. W 2012 r. wyniosła ona 1461 osób/km2 wobec 1464 osób/km2 w roku 2011.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Dostępność miasta zapewnia komunikacja drogowa, w malejącym zakresie – kolejowa. Nowy Sącz leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód droga krajowa nr 28: Zator – Wadowice – Limanowa – Nowy Sącz – Gorlice – Krosno – Przemyśl – Medyka (przejście graniczne z Ukrainą) i z północy na południe droga krajowa nr 75: Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka (przejście graniczne ze Słowacją).

Nowy Sącz jest miastem tranzytowym na trasie Kraków – Koszyce – Budapeszt (z Nowego Sącza droga krajowa nr 87 prowadząca do przejścia granicznego w Mnišku n/Popradem).
Odległość do najbliższej autostrady wynosi 55 km (zjazd na Autostradę A4 w miejscowości Brzesko, dojazd drogą krajową nr 75). W odległości ok. 90 km od Nowego Sącza znajduje się zjazd na Autostradę D1 w Popradzie (Słowacja), dojazd drogą krajową nr 87.

Przez miasto przechodzą dwa szlaki kolejowe: linia kolejowa nr 96 Tarnów – Stróże - Nowy Sącz – Muszyna Leluchów – Słowacja - Węgry – Rumunia oraz linia kolejowa nr 104 Chabówka – Limanowa – Nowy Sącz.

Planowane do realizacji inwestycje, które zwiększą dostępność komunikacyjną miasta to budowa obwodnicy północnej i zachodniej Nowego Sącza, przebudowa drogi krajowej nr 75 na odcinku Nowy Sącz – Brzesko oraz planowana budowa i modernizacja linii kolejowej Kraków – Podłęże – Piekiełko - Nowy Sącz - Muszyna - Leluchów (granica PL-SK).

Transport lotniczy
Nowy Sącz nie posiada portów lotniczych.

Najbliżej znajdujące się to:

 • Poprad (Słowacja): Międzynarodowy Port Lotniczy Poprad - Tatry. Odległość od Nowego Sącza: ok. 96 km;
 • Kraków (Polska): Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Odległość od Nowego Sącza: ok. 110 km;
 • Koszyce (Słowacja): Międzynarodowy Port Lotniczy w Koszycach. Odległość od Nowego Sącza: ok. 140 km;
 • Rzeszów (Polska): Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka. Odległość od Nowego Sącza: ok. 150 km;
 • Planowana budowa lotniska w Starym Sączu.

Odległości do wybranych miast
Kraków - 97 km,
Warszawa - 348 km,
Łódź - 297 km,
Wrocław - 357 km,
Poznań - 507 km,
Gdańsk - 642 km,
Szczecin - 730 km;
Lwów - 294 km,
Budapeszt - 397 km,
Bratysława - 433 km,
Wiedeń - 508 km,
Praga - 598 km,
Berlin - 706 km,
Paryż 1648 km.

Odległości do przejść granicznych
Słowacja: Piwniczna - 30 km, Barwinek - 73 km, Chyżne - 104 km;
Czechy: Cieszyn - 200 km;
Ukraina: Medyka - 211 km;
Białoruś: Terespol - 450 km;
Niemcy: Jędrzychowice - 526 km;
Rosja: Bezledy - 618 km, Gołdap - 665 km;
Litwa: Budzisko - 666 km.

Według zestawienia dróg publicznych na koniec 2013 r. dróg krajowych było 388 058 m2, dróg powiatowych 439 410 m2, a dróg gminnych 1 229 930 m2, co daje ogółem 2 057 398 m2.

Na terenie miasta komunikację miejską obsługuje jeden operator tj. MPK Nowy Sącz Sp. z o.o. Operator ten obsługuje również komunikacje na terenie gmin Kamionka Wielka, Nawojowa i Stary Sącz, z którymi miasto ma podpisane porozumienia odnośnie świadczenia usług przewozowych. Komunikację lokalną i międzymiastową obsługują przewoźnicy prywatni – ogółem do Nowego Sącza linie autobusowe realizuje 29 przewoźników. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 386 przystanków autobusowych, w tym 53 przystanki posiadają status dostępności zarówno dla operatora oraz przewoźników. Przystanki na terenie miasta zarówno operatorowi oraz przewoźnikom udostępniane są na podstawie uzgodnień wydawanych przez Miejski Zarząd Dróg. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Ze środków finansowych pozyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków utrzymywana jest infrastruktura, jak remont wiat przystankowych, peronów, słupków przystankowych ławek. Komunikacja zbiorowa, na terenie miasta oraz ościennych gmin jest ciągle rozwijana czemu służy zwiększenie ilości kursów autobusowych, uruchamianie nowych linii autobusowych. Udział w przewozowych komunikacji zbiorowej będzie się stale zwiększał z uwagi, że jest ona tańsza od komunikacji indywidualnej. Głównymi odbiorcami tej komunikacji jest młodzież szkolna, osoby starsze, jak również coraz częściej osoby pracujące o niższych dochodach.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Turystyka dla Nowego Sącza nie jest główną gałęzią rozwoju, jednak miasto jest bramą do Beskidów, atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek osób przyjeżdżających na wypoczynek do okolicznych gmin uzdrowiskowych (Piwniczna, Żegiestów, Muszyna, Krynica, Szczawnica). Zaletą miasta jest również bliskość ośrodków narciarskich (Piwniczna, Rytro, Wierchomla, Krynica). Większość walorów turystycznych Sądecczyzny ulokowanych jest na terenie powiatu ziemskiego, ale same miasto również ma wiele atrakcji. Centralnym punktem Nowego Sącza jest ogromny rynek. Kształt oraz układ urbanistyczny jego okolic pochodzi z czasów lokacji. Łatwo daje się zauważyć charakterystyczną kratkę ulic, która jest znakiem rozpoznawczym miast budowanych na prawie niemieckim. Rynek otaczają niewysokie kamieniczki pochodzące w większości z przełomu XIX i XX wieku. Centralnym punktem rynku jest eklektyczny ratusz powstały także po ostatnim pożarze. Obok niego zobaczyć można pozostałości pierwszego ratusza pochodzącego z XV wieku. Nieco dalej rośnie najbardziej rozpoznawalne drzewo w mieście – stary kasztan otoczony niskimi ławeczkami. To jedno z głównych miejsc spotkań w mieście.

Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu to główny deptak Nowego Sącza. Zabudowany reprezentacyjnymi kamienicami z przełomu XIX i XX wieku jest prawdziwą wizytówką miasta. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica na skrzyżowaniu z ulicą Wałową. Z narożnego cokołu spogląda na ulicę król Władysław Jagiełło. Jego figura umieszczona tu została w 500 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem. Ciekawostką ulicy Jagiellońskiej jest fakt, że w podwórzu kamienicy numer 12 mieści się jedyna w Polsce prywatna synagoga chasydzka Bajs Nusn. Zobaczyć tu można oryginalny mechanizm podnoszący dach w czasie Święta Namiotów.

Miasteczko Galicyjskie znajduje się poniżej sądeckiego skansenu. Jest to jedna z najnowszych atrakcji Nowego Sącza. Na terenach nad rzeką Łubinką odtworzono wygląd niewielkiego miasteczka z przełomu XIX i XX wieku. Mieszczą się w nich warsztaty rzemieślników. Podczas pokazów można podglądać ich pracę, a wystawy zdjęć pomagają poznać życie w dawnej Galicji.

Sądecki Park Etnograficzny znajduje się na przedmieściach Nowego Sącza, w dzielnicy Falkowa. Malowniczo położony na wzgórzu skansen prezentuje kulturę materialną ludności zamieszkującą dawną Sądecczyznę. Całość podzielona jest na sektory, w których prezentuje się budownictwo Lachów Sądeckich, Pogórzan, Łemków, Górali Sądeckich oraz niemieckich kolonistów z okresu józefińskiego. Na szczególną uwagę zasługują przeniesione do skansenu obiekty sakralne, zachodniołemkowska cerkiew z Czarnego, kościół rzymskokatolicki z Łososiny Dolnej oraz zbór protestancki ze Stadeł. Cała ekspozycja pokazuje jak bardzo wielokulturowym regionem była Sądecczyzna do czasów II wojny światowej.

Stara Synagoga w Nowym Sączu / Galeria Dawna Synagoga w Nowym Sączu - z historią Nowego Sącza nieodłącznie związani byli Żydzi. Dzielnica żydowska znajdowała się za rynkiem, w okolicach dzisiejszego Placu 3-maja oraz na tak zwanym Piekle przy ulicy Lwowskiej. Żydzi posiadali w mieście kilka domów modlitwy, szkołę, cmentarz oraz szpital. Dziś najważniejszą pamiątką po sądeckich Żydach jest Stara Synagoga mieszcząca galerię sztuki. Zbudowana została w XIX wieku w stylu mauretańskim. Wewnątrz znajduje się niewielka wystawa poświęcona Żydom. Na co dzień odbywają się tu wystawy czasowe sądeckiego muzeum.

Dom gotycki w Nowym Sączu Idąc ulicą Lwowską od rynku w kierunku mostu na Kamienicy mijamy po lewej stronie Dom Gotycki. Zbudowany w XV wieku budynek był własnością kolegiaty świętej Małgorzaty. Dziś mieści się tu Muzeum Okręgowe posiadające bogate zbiory dotyczące historii Nowego Sącz, dziejów tutejszego zamku, sztuki cechowej, ludowej oraz cerkiewnej. Sądeckie muzeum zostało opisane przez Janusza Leona Wiśniewskiego w książce „Los powtórzony”, która wzbudziła w mieście sporo kontrowersji.

Bazylika kolegiacka Św. Małgorzaty w Nowym Sączu - Najważniejszy kościół Nowego Sącza to gotycka bazylika mniejsza pod wezwaniem patronki miasta, świętej Małgorzaty. Wznosi się ona na tyłach rynku. Kościół powstał w połowie XV wieku z fundacji Zbigniewa Oleśnickiego na miejscu wcześniejszej budowli. Pełnił przez lata rolę kolegiaty i siedziby kapituły sądeckiej. W swojej historii dzielił losy miasta, w tym tragiczne w skutkach pożary, które powodowały konieczność przebudów i renowacji, przez co zobaczyć tu można wpływy różnych epok.

Zamek Królewski w Nowym Sączu - Na skarpie w widłach Kamienicy i Dunajca wznosi się Baszta Kowalska z fragmentem muru obronnego. Są to pozostałości zamku starościńskiego. Wzniesiony w XIV wieku przetrwał liczne dziejowe zawirowania ale nie doczekał niestety końca II wojny światowej. W przededniu wyzwolenia miasta w styczniu 1945 roku zamek został wysadzony. Dziś malownicze ruiny są popularnym miejscem spacerów. Mieści się przy nich niewielki skwer. Ze skarpy podziwiać można piękny widok na dolinę Dunajca i wyrastające za nią wzgórza.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Według danych bilansowych GUS populacja Nowego Sącza według stanu w końcu grudnia 2012 r. liczyła 84,1 tys.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Obecnie w Nowym Sączu przy malejącym udziale w całej zbiorowości ludności w wieku przedprodukcyjnym wzrasta udział osób w wieku poprodukcyjnym. Tym samym przyspiesza proces starzenia się ludności. Wskaźnik starości w 2012 r. ukształtował się na poziomie 0,64 i wykazuje tendencję rosnącą (rok wcześniej wynosił 0,60, a w 2010 r. 0,57).

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

W 2012 r. w Nowym Sączu po raz kolejny odnotowano dodatni przyrost naturalny, jednak przewaga urodzeń nad zgonami zmniejszyła się, wynosząc 174 osoby wobec 243 w roku poprzednim. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 2,1, wobec 2,9 w roku poprzednim.

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Bardzo znaczący i pozytywny wpływ na rozwój miasta będzie miał Park Technologiczny MMC Brainville, który został uruchomiony 16 maja 2014 r. Tego typu inwestycja na terenie Nowego Sącza jest fenomenem w skali kraju, gdyż parki technologiczne powstają w metropoliach. Koszt inwestycji wyniósł ponad 111,7 mln zł netto, z czego 94,9 mln zł to dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.3. MMC Brainville to odpowiedź na potrzeby nowej gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach informacyjnych. Jego celem jest ułatwiać i usprawniać rozwój firm, których działalność oparta jest na nowoczesnych metodach technologicznych, jak również i tych, które chcą rozwijać swoją działalność wykorzystując dostępne na rynku nowości techniczne. W obiekcie o powierzchni 1700 m² powstał kompleks nowoczesnych laboratoriów IT, przeznaczony do użytku firm współpracujących z parkiem. MMC Brainville to również centrum doradztwa innowacyjnego, inkubator przedsiębiorczości oraz zaplecze konferencyjno – szkoleniowe.

Gospodarka Nowego Sącza posiada rozbudowaną sieć instytucji otoczenia biznesu, która zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą obsługę firm oraz dostęp do wysokiej jakości usług. Dzięki temu, przedsiębiorstwa stają się konkurencyjne i mogą się rozwijać.

www.nowysacz.pl/otoczenie-biznesu

Struktura zatrudnienia w powiecie

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji) było wyższe w stosunku do 2011 r. o 0,5% i wyniosło 25,5 tys. osób. W sektorze prywatnym wzrosło o 1,9% do 16,9 tys. osób, a w sektorze publicznym obniżyło się o 2,2% - do 8,7 tys.

Według sekcji PKD, w przemyśle i budownictwie przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,9 tys. osób i było niższe niż w poprzednim roku o 2,3%. Łącznie w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja wyniosło ono 5,7 tys. osób i było o 5,8% wyższe, a w sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości pracowało – 0,6 tys. osób, tj. o 2,8% mniej niż w 2011 r.

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

Na terenie Nowego Sącza działają firmy, których marka rozpoznawalna jest na rynkach międzynarodowych. Prowadzą one działalność gospodarczą w różnych dziedzinach np.: nowych technologii (Comp S.A. - Centrum Technologii Sprzedaży, BCS Polska Sp. z o.o.), produkcji i naprawy taboru szynowego (NEWAG S.A.), produkcji wyrobów z węgla i grafitu (SGL Carbon Polska S.A.), produkcji kompleksowych systemów odstawy urobku węgla (NOWOMAG S.A.), budownictwa (Fakro Sp. z o.o., Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., PPHU ERBET Sp. z o.o., PPHU CENTRUM Sp. z o.o.), produkcji spożywczej (Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o., P.P.L. KORAL Józef Koral Sp.j., HUZAR Sp. z o.o.), produkcji i przetwórstwa wyrobów z kurczaka (Konspol Holding Sp. z o.o.).

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

W końcu 2012 r. rejestr REGON skupiał 9454 podmioty gospodarki narodowej z terenu Nowego Sącza (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 1,7% więcej niż przed rokiem. Do sektora prywatnego należało 9237 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 97,7% ogółu. W porównaniu ze stanem w końcu poprzedniego roku ich liczba zwiększyła się o 1,7%. Natomiast liczba podmiotów sektora publicznego minimalnie wzrosła w skali roku – z 214 do 217.

Liczba spółek handlowych wyniosła 708 i wzrosła w ujęciu rocznym o 40 (tj. o 6,0%), w tym liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego spadła o 2 (2,8%). Spółek cywilnych było zarejestrowanych 801, czyli o 7 mniej (0,9%), podczas gdy liczba spółdzielni wynosiła 33 (mniej o 1 tj. o 2,9%).

Jednocześnie rejestr obejmował 6902 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czyli o 0,2% mniej niż w końcu 2011 r. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności) wzrósł na przestrzeni roku z 1102 w 2011 r. do 1124 w 2012 r. (wobec 1024 w województwie małopolskim).

Według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w końcu grudnia 2012 r. najwięcej podmiotów prowadziło działalność zaliczaną do sekcji takich, jak: handel; naprawa pojazdów samochodowych (2494), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1080), budownictwo (963) oraz przetwórstwo przemysłowe (747).

Według sekcji PKD, w przemyśle i budownictwie przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,9 tys. osób i było niższe niż w poprzednim roku o 2,3%. Łącznie w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja wyniosło ono 5,7 tys. osób i było o 5,8% wyższe, a w sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości – 0,6 tys. osób, tj. o 2,8% mniej niż w 2011 r.

W 2012 r. do rejestru REGON wpisano 974 nowe podmioty gospodarcze. Jednocześnie wyrejestrowano 787 podmiotów. Największą rotacją cechowały się sekcje PKD: edukacja i handel; naprawa pojazdów samochodowych.

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospod. na 1 tys. mieszkańców)

Nowy Sącz ma jeden z największych wskaźników przedsiębiorczości w kraju. Wynosi on 113, liczony jako liczba przedsiębiorstw przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

 1. Budowa Obwodnicy Północnej Nowego Sącza – rozpoczęto budowę obwodnicy po terenie miasta Nowego Sącza - Ulica klasy GP łącząca DK 75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ulicą Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – Przełożenie DK 28 Zator – Przemyśl.
 2. Budowa Obwodnicy Zachodniej Nowego Sącza.
 3. Budowa „Węgierskiej bis” trasy alternatywnej do ul. Węgierskiej w Nowym Sączu.
 4. Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej i budowa toru kajakowego oraz rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie Parku Strzeleckiego i jego okolic w Nowym Sączu.
 5. Przebudowa drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz - Muszyna – Muszynka (granica PL-SK). 
 6. Budowa nowej drogi szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza, która docelowo połączy się z autostradą D1 na Słowacji.
 7. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna (ok. 57 km) oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa (Słowacja) – ok. 76 km.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

Przykładem dobrej, trwającej już kilka lat współpracy samorządu terytorialnego z biznesem jest Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Powstała ona w 2007 roku w wyniku porozumienia przedstawicieli samorządu terytorialnego i samorządów gospodarczych. Komisja składa się z 12 przedstawicieli, w tym 6 ze strony samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych. Komisja jest ciałem opiniodawczo-doradczym samorządu terytorialnego zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości. Program wspierający powstawanie na terenie Nowego Sącza nowych inwestycji, w tym parków technologicznych. Zwolnieniu od podatków podlegają grunty, budynki oraz budowle lub ich części powstałe jako nowa inwestycja, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W zależności od przeznaczenia inwestycji, inwestor może korzystać ze zwolnienia od podatku przez okres od 3 do 10 lat. Wykaz programów znajduje się na stronie: www.nowysacz.pl/zwolnienia-podatkowe.
 2. Zwolnienie od podatku dochodowego – specjalna strefa ekonomiczna. Kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 2026 roku.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

W Nowym Sączu na około 9511 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników -95% wszystkich firm. Przedsiębiorstw małych tj zatrudniających pomiędzy 10-49 pracowników jest 390. Firm średnich zatrudniających pomiędzy 50 a 249 jest 118. Dużych firmy zatrudniające powyżej 250 w Nowym Sączu jest 16 z tego 4 zatrudniają powyżej 4 pracowników.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w SUP najliczniej reprezentowaną grupą według wieku byli bezrobotni mający 25-34 lat (1558 osób, 1/3 ogółu zarejestrowanych). Najwięcej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (1292 osoby) oraz zasadniczym zawodowym (1285 osób). Dyplom uczelni wyższej posiadało 17% bezrobotnych. Analizując strukturę pod kątem stażu pracy, zauważyć można, że co 6. bezrobotny w rejestrze SUP nie miał wcześniej kontaktu z rynkiem pracy (16,8% bez stażu pracy). Przeszło 37,5% osób zarejestrowanych legitymowało się krótkim stażem pracy (do 5 lat).
Rozpatrując dane pod kątem czasu pozostawania bez pracy widać, że płeć ma wpływ na czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych. Dłużej niż rok w ewidencji SUP przebywało 31% mężczyzn, natomiast w przypadku kobiet ten odsetek jest wyższy i wynosił 37,8%. Z danych statystycznych można zauważyć, że okres pozostawania bez pracy wydłuża się proporcjonalnie do wieku osób zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Obserwujemy, że osoby starsze mają znacznie większe problemy ze znalezieniem nowej pracy. Można również zaobserwować, że dłuższy staż pracy wcale nie przekłada się na możliwość szybszego znalezienia pracy. Jest to kryterium ściśle powiązane z wiekiem, a tu jak już wykazaliśmy, większe trudności ze znalezieniem pracy mają osoby starsze.

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowy Sącz na koniec roku 2013 wyniosła 10,8 proc. Poziom bezrobocia w Nowym Sączu jest najniższy w podregionie nowosądeckim. Najbliższy naszemu regionowi poziom bezrobocia notują powiaty tatrzański (13,6 proc.) i gorlicki (14,5 proc). Najwyższą stopę bezrobocia notuję się w powiatach: limanowskim (18,8 proc.) i nowosądeckim (17,8 proc.).

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową wśród osób zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku byli: sprzedawcy-314 osób, technicy ekonomiści-194, mechanicy pojazdów samochodowych-122, kucharze-112, krawcy-104, ślusarze -102. 18% osób bezrobotnych nieposiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie 6 miesięcy w tym samym zawodzie.

Pracujący na 1000 mieszkańców

Liczba pracujących na 1000 ludności w stosunku do lat poprzednich rośnie. Według danych zawartych w Statystycznym Vademecum Samorządowca w 2012 r. było ich 361, w 2011 r. 359, a w 2010 r. 357. Wskaźnik w relacji do średniej województwa (małopolskie = 100) wyniósł 170,6. (Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz bez pracujących w rolnictwie indywidualnym).

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

W Nowym Sączu w 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2985,71 zł i było niemal o 890 zł niższe od średniego wynagrodzenia dla stolicy województwa miasta Krakowa. Średnie wynagrodzenie w porównaniu do innych powiatów małopolskich, plasuje się w połowie rankingu.

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Średni czas dojazdu z Nowego Sącza do Krakowa wynosi około godziny i trzydziestu minut.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

W Nowym Sączu istnieje grupa zawodów, na które istnieje ciągłe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców, zaliczyć do nich można kierowców ciągników siodłowych, kucharzy, piekarzy, tapicerów, spawaczy, przedstawicieli handlowych, programistów komputerowych. W tych zawodach przewidywane jest wystąpienie deficytu poszukujących pracy o wymienionych kwalifikacjach. Natomiast zawodami nadwyżkowymi według prognoz będą np. pracownicy produkcyjni, ekonomiści, fizjoterapeci, kierowcy samochodów osobowych, pedagodzy, recepcjoniści, robotnicy budowlani, specjaliści ds. finansowych. Rynek pracy jest dlatego w stanie zaspokoić potrzeby przedsiębiorców z następujących branż: produkcyjnych, budowlanych, handlowych, przemysłowych, turystycznych.

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych Miasta Nowego Sącza uczyło się 10239 uczniów, z czego w liceach ogólnokształcących naukę pobierało 5232 uczniów, co stanowi 51% ogółu młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W technikach uczyło się 3646 uczniów, co stanowiło 36% wszystkich uczących się, do zasadniczych szkół zawodowych uczęszczało 1247 uczniów, czyli 12% ogółu oraz w szkołach specjalnych uczyło się 124 uczniów niepełnosprawnych, co stanowiło 1% młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przeważająca większość młodzieży pobierała naukę w szkołach publicznych – 79%, zaś do szkół niepublicznych uczęszczał co piąty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej (21%).

W publicznych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz, naukę pobierało łącznie 8095 uczniów. Z tego:

 • w liceach ogólnokształcących - 3905 uczniów,
 • w technikach - 3239 uczniów,
 • w zasadniczych szkołach zawodowych - 837 uczniów,
 • w szkole zasadniczej specjalnej - 76 uczniów,
 • w szkole specjalnej zawodowej, przysposabiającej do pracy - 38 uczniów. 

Najwięcej uczniów pobiera naukę w liceach ogólnokształcących – 49%. W dalszej kolejności – 40% młodzieży uczy się w technikach, 10% stanowią uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, a około 1% to uczniowie szkół specjalnych zawodowych i przysposabiających do pracy.

W roku szkolnym 2013/2014, w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, naukę pobiera łącznie 2 144 uczniów. Z tego:

 • w liceach ogólnokształcących - 1327 uczniów,
 • w technikach - 407 uczniów,
 • w zasadniczych szkołach zawodowych - 410 uczniów.

W szkołach publicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz kształcenie zawodowe jest prowadzone w 50 różnych zawodach dla 4190 uczniów. Wykresy na następnych stronach prezentują nazwy zawodów z liczbą pobierających naukę w danym zawodzie uczniów, od najliczniejszego do najmniej licznego, z podziałem na technika i zasadnicze szkoły zawodowe publiczne.

W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół, działających na terenie miasta Nowego Sącza, kształcenie zawodowe jest prowadzone w 31 zawodach, a naukę pobiera 817 uczniów.

Ponadto, w Nowym Sączu funkcjonuje 20 niepublicznych placówek oświatowych, które organizują różnego rodzaju szkolenia w formie kursów przygotowujących do egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych.

Na terenie Nowego Sącza, w 2013 r., funkcjonowały również wyższe uczelnie, takie jak:

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa: 

 • z Instytutem Technicznym, 
 • z Instytutem Języków Obcych, 
 • z Instytutem Pedagogicznym, 
 • z Instytutem Ekonomicznym, 
 • z Instytutem Kultury Fizycznej, 
 • i Instytutem Zdrowia;

2. Wyższa Szkoła Biznesu WSB - NLU:

 • z Wydziałem Nauk Społecznych i Informatyki,
 • z Wydziałem Zamiejscowym w Tarnowie;

3. „Wschód – Zachód” Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi:

 • z Wydziałem Zamiejscowym w Nowym Sączu.

W związku z brakiem zainteresowania kierunkami kształcenia oferowanymi przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Sączu - uczelnia zakończyła swoją działalność w 2013 r., a studenci zostali przeniesieni na uczelnię macierzystą w Krakowie. Szkoły powyższe oferują bogaty wybór różnych form, kierunków oraz specjalności kształcenia i dokształcania zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Wykształcenie mieszkańców

Wg spisu ludności przeprowadzonego w 2011 r., który obejmował osoby zameldowane na stałe na terenie miasta Nowego Sącza, na ogólną liczbę 64966 osób dorosłych poziom wykształcenia przedstawiał się następująco: wykształcenie wyższe posiadało 15490 osób, co stanowiło 24% ogółu zameldowanych, wykształcenie średnie i policealne – średnie zawodowe posiadało 14719 osób, co stanowiło 23% ogółu zameldowanych, wykształcenie średnie i policealne - średnie ogólnokształcące - posiadało 10658 osób co stanowiło 16% ogółu zameldowanych w tym okresie, wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 13151 osób, co stanowi 20% ogółu, zaś w grupie osób z najniższym wykształceniem tj.: z wykształceniem gimnazjalnym było 3649 osób, z wykształceniem podstawowym 6686 osób oraz z wykształceniem podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia było 613 osób, co stanowiło 17% ogółu zameldowanych na terenie miasta.

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

 • Udzielanie pomocy pracodawcy w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
 • Upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie do centralnej bazy ofert pracy
 • Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy
 • Pomoc pracodawcy we właściwych przygotowaniu oferty pracy
 • Pomoc pracodawcy w pozyskaniu pracowników z wymaganymi kwalifikacjami z innych państw należących do sieci EURES.
 • Zorganizować Prace Interwencyjne
 • Zorganizować staż
 • Organizacja przygotowania zawodowego dorosłych
 • Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442-91-10

Osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami:
Sławomir Gałda
tel. 601-877-110
18 442-94-83
e-mail:

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

Do instytucji otoczenia biznesu w subregionie nowosądeckim należą (stan na I 2013 r.):

 • Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu
 • Sądecka Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster)
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnym STOPIL
 • Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o.o.
 • BCS Polska, Centrala – Nowy Sącz
 • Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział ds. Przedsiębiorczości
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 • Urząd Miejski w Gorlicach Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
 • Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC
 • Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury-Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora
 • Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Punkt Informacyjny w Nowym Sączu
 • Regionalny Ośrodek EFS w Nowym Sączu
 • WUP Kraków, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, Punkt informacji o przygranicznym rynku pracy Słowacji
 • Instytut Karpacki „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”
 • Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „KSU” Lokalny Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

21 powodów, dla których warto inwestować w Nowym Sączu:

 1. Wielkość miasta – miasto mogące się rozwijać, w którym wzrost liczby mieszkańców nie będzie powodował negatywnych skutków dla jakości życia i środowiska naturalnego; 
 2. Struktura demograficzna – dobra struktura wiekowa mieszkańców, relatywnie wysoki wskaźnik prężności demograficznej, wysoki odsetek osób w wieku szkolnym i przedszkolnym; 
 3. Struktura zatrudnienia – wysoki odsetek pracowników sektora usług; 
 4. Społeczność lokalna – relatywnie wysoki wskaźnik aktywności gospodarczej, wysoki poziom identyfikacji z miastem i jego problemami; 
 5. Sytuacja polityczna – stabilna władza polityczna w mieście, wyrażona wszystkimi pełnymi kadencjami Zarządu i Rady Miasta.
 6. Środowisko naturalne – relatywnie (w porównaniu z ośrodkami miejskimi o podobnym charakterze) dobry stan środowiska naturalnego; 
 7. Walory turystyczne – miasto posiada liczne walory turystyczne zarówno krajoznawcze, jak i antropogeniczne; 
 8. Sieć szkolnictwa – Nowy Sącz charakteryzuje się dobrze rozbudowaną i rozwijającą się siecią szkolnictwa średniego, policealnego oraz wyższego zawodowego; 
 9. Zaplecze rekreacyjno – sportowe – w obrębie miasta funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć obiektów sportowo – rekreacyjnych; 
 10. Infrastruktura techniczna – podstawowe sieci infrastruktury technicznej można uznać za dobrze rozwinięte zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, jak i mieszkańców; 
 11. Położenie miasta – miasto jest zapleczem i centrum administracyjnym regionu;
 12. Warunki makroekonomiczne – polityka dezinflacyjna dająca możliwość zaciągania coraz tańszych kredytów, w tym także kredytów inwestycyjnych; 
 13. Wykorzystywanie członkostwa w UE – umożliwiające szersze uczestnictwo w programach operacyjnych (w tym korzystania ze środków pomocowych i know – how) szczególnie w zakresie rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, turystyki i edukacji; 
 14. Rosnąca presja edukacyjna – gwałtowny wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży różnymi formami edukacji, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego; 
 15. Wzrost liczby studentów – umożliwiający przejęcie młodzieży, która bądź to na skutek wysokich kosztów utrzymania, bądź też ograniczonych możliwości dużych ośrodków akademickich nie może w nich studiować;
 16. Rozwój regionu – rozwój miejscowości turystycznych regionu przede wszystkim Krynicy, Muszyny i Piwnicznej pozwalający na absorpcję części turystów odwiedzających region; 
 17. Tendencja odwrotu od dużych aglomeracji miejskich – pozwalająca przejąć część starszych, zasobniejszych mieszkańców dużych miast, chcących „jesień życia” spędzić w korzystniejszych społecznie i przyrodniczo warunkach; 
 18. „Powrót” do zdrowej żywności i aktywnego wypoczynku i turystyki – pozwalający promować szeroko rozumiane (w sensie marketingowym) produkty regionalne; 
 19. Sfinalizowane jest utworzenie w Nowym Sączu podstrefy Krakowskiego Parku Technologicznego, co oznacza dodatkowe możliwości pomocy publicznej na nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
 20. Możliwość skorzystania z kompetentnego i wyspecjalizowanego doradztwa w postaci Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Banku Informacji Inwestycyjnych; 
 21. Sprzyjająca przedsiębiorczości polityka, prowadzona przez władze Nowego Sącza.
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF