Małopolska
Małopolska

Województwo małopolskie kojarzy się równie często z długowieczną kulturą, co z nowoczesnymi technologiami, edukacją na wysokim poziomie, zagranicznymi inwestycjami oraz rozwiniętymi usługami. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Małopolska jest jednym z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie regionów w Polsce.

Położenie województwa na terenie Polski

Położenie województwa na terenie Polski

Powiaty leżące na terenie województwa

Powiaty leżące na terenie województwa

Ogólne informacje o województwie

Województwo małopolskie zlokalizowane jest w południowej części Polski: od wschodu graniczy z województwem podkarpackim, od zachodu ze śląski, od północy z świętokrzyskim, a od południa z Republiką Słowacji. Województwo zajmuje powierzchnię 15 183 km2, co stanowi 4,9% powierzchni kraju. Małopolska zalicza się do województw o najniższej stopie bezrobocia - 11,6% (dane GUS, stan na koniec 2013r.).

Województwo małopolskie tworzy 22 powiaty, w tym 19 powiatów ziemskich i trzy powiaty grodzkie. W skład tych pierwszych zalicza się powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki i wielicki. W skład powiatów grodzki wchodzą natomiast takie miasta, jak Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. W skład województwa wchodzą 182 gminy i 1904 sołectwa; na jego terenie znajduje się 61 miast i 2630 wsi.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Województwo małopolskie położone jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez jego obszar wiodą szlaki tranzytowe ze wschodu na zachód (w tym najważniejsza autostrada A4, będąca fragmentem europejskiej trasy E40, stanowiącej element ciągu Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów) oraz z północy na południe (fragment trasy E77 relacji Gdańsk – Warszawa – Kraków – Zvolen – Budapeszt, w ciągu której zlokalizowana jest droga krajowa nr 7). Przez teren województwa przechodzą również liczne linie kolejowe – Małopolska ma bezpośrednie połączenia kolejowe ze wszystkimi większymi miastami w Polsce oraz połączenia międzynarodowe m.in. z: Wiedniem, Pragą, Berlinem, Dreznem, Frankfurtem nad Menem i Frankfurtem nad Odrą, Bukaresztem, Bratysławą, Koszycami, Kijowem, Lwowem czy Budapesztem.

Projekty infrastrukturalne realizowane obecnie w Małopolsce
Na ukończeniu jest kolejny odcinek autostrady A4 pomiędzy Tarnowem a Dębicą. Pierwsze pojazdy, według zapewnień wykonawcy pojadą nowym odcinkiem A4 Tarnów - Dębica w październiku 2014 r.
W 2013 r. stworzony został dla kierowców nowoczesny system monitorowania czasu przejazdu na odcinku Kraków-Myślenice-Rabka Zdrój-Zakopane. Ma na celu monitorowanie i informowanie o aktualnych warunkach jazdy na trasie Kraków-Zakopane-Kraków. Informuje ile czasu zabiera przejazd na poszczególnych odcinkach pomiędzy miejscowościami Kraków - Myślenice, Myślenice - Rabka-Zdrój, Rabka Zdrój - Nowy Targ oraz Nowy Targ - Zakopane.

W przebudowie jest stary most w Biertowicach na drodze krajowej nr 52. Nowy most w Biertowicach na Skawince będzie miał ponad 52 metry długości i 15 m szerokości. Powstaną na nim chodniki dla pieszych. Inwestycja trwała będzie do września 2015 r.

Budowa stalowej kładki dla pieszych w Jaworniku (gmina Myślenice), na drodze krajowej nr 7 (Zakopiance) została zakończona.

Rozpoczynają się prace przy budowie Trasy Nowohuckiej czyli odcinka drogi ekspresowej S7 węzeł Rybitwy – węzeł Igołomska we wschodniej części Krakowa. Trasa ma przejąć ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 79 i przeprowadzić go nową drogą klasy S do autostrady A4 Katowice – Kraków – Rzeszów. Powstanie 4,5 km trasy głównej, 1,55 km nowej dwujezdniowej drogi krajowej nr 79 oraz przeprawa przez Wisłę o długości 700 metrów i dwa dwupoziomowe węzły: Rybitwy i Igołomska.

Na terenie powiatu krakowskiego znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Dojazd w pobliże lotniska możliwy jest zarówno autobusem, jak i pociągiem.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Małopolska posiada bogate i unikalne walory kulturowe i krajobrazowe. Na obszarze regionu znajduje się 8 spośród 13 miejsc w kraju – zespołów obiektów chronionych jako światowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze UNESCO oraz 5 zespołów zabytków uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Główne atrakcje turystyczne Małopolski to: Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, najwyższe pasmo górskie w Polsce – Tatry, oraz Zakopane, nazywane zimową stolicą Polski. Na terenie województwa znajduje się wiele innych pasm górskich uczęszczanych przez turystów z całej Polski. Region to także cel turystyki pielgrzymkowej (sanktuaria w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie-Łagiewnikach, dom narodzin Jana Pawła II w Wadowicach) oraz leczniczej (9 miejscowości uzdrowiskowych w całym województwie). Corocznie od 1999 r. organizowane są Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, mające na celu promowanie zabytków Małopolski. 5 zespołów zabytkowych wpisanych zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Województwo małopolskie plasuje się na drugiej pozycji w kraju pod względem liczby turystów korzystających z noclegów, jednak strata do województwa Mazowieckiego jest symboliczna. W przypadku liczby nocujących turystów zagranicznych, Małopolska plasuje się na miejscu pierwszym. Charakterystyczne jest, iż województwo małopolskie wraz z województwem mazowieckim skupiają na swoim obszarze niemal 1/3 całego ruchu turystycznego Polski, a w przypadku turystów zagranicznych wskaźnik ten przekracza 44%.
W roku 2013 z noclegów na terenie Małopolski skorzystało ponad 3,6 mln turystów, w tym ponad 1,1 mln to turyści z zagranicy. Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych w roku 2013 wzrosła o 3,7% w stosunku do roku poprzedniego, charakterystyczne jest jednak, iż za zwiększenie tej liczby odpowiadają w znacznie większym stopniu turyści zagraniczni (+7% w stosunku do roku 2012), a nie krajowi (+2% w stosunku do roku 2012).

 

 

Demografia

 

Liczba ludności 1

 

Liczba ludności 2

Liczba ludności województwa małopolskiego w 2012 roku (stan na 31.12.2012) wyniosła ponad 3 354077 000 osób. Od 2005 roku obserwowany jest stały przyrost ludności w województwie, co wiąże się m.in. z siłą przyciągania dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Kraków. Według prognoz demograficznych, ten trend przez najbliższe lata ma się utrzymać.

Liczba ludności na przestrzeni 6 lat

Liczba ludności

Jak wynika z danych GUS (stan na 31.12.2012 r.), liczba pracujących w województwie małopolskich w roku 2012 wyniosła prawie 982 tys. osób. Pod względem struktury pracujących Małopolska jest regionem rozwijającym się: systematycznie maleje liczba ludności zatrudnionej  rolnictwie, a rośnie rynek usług.

W strukturze według sekcji PKD 2007 uwagę zwraca dość wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie, wynoszący powyżej 28 proc. W sektorze „Przemysł i budownictwo” zatrudnionych jest prawie 24 proc. pracujących. W sektorze handel zatrudnionych jest ponad 18 proc., działalność finansowa to niespełna 3 proc. pracujących, a w usługach aż 27 proc. (GUS, za 2012 r.)

Na koniec 2012 roku w rejestrze REGON w Małopolsce zarejestrowanych było prawie 351,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W całym 2013 roku w województwie małopolskim zarejestrowano w REGON 31 236 nowych firm (rok wcześniej 30 463). Znaczna większość firm to przedsiębiorstwa małe: prawie 95,5 proc. z nich zatrudnia od 0 do 9 osób, 3,73 proc. od 10 do 49 pracowników. Ponad ¼ zarejestrowanych w Małopolsce przedsiębiorstw zajmuje się handlem bądź naprawą pojazdów samochodowych, popularną branżą jest również budownictwo. Dalsze miejsca zajmuje działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.  

Spośród zarejestrowanych firm bardzo duża liczba –ponad 124,5 tys. przedsiębiorstw – zarejestrowanych jest w Krakowie.

 

Struktura zatrudnienia

Małopolska dysponuje dużym potencjałem w zakresie wsparcia innowacji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Małopolska jest drugim województwem (po mazowieckim) pod względem działalności ośrodków w sferze badawczo-rozwojowej. Sprawia to, iż powstają nowe technologie, które zyskują uznanie w skali Europy i świata. Województwo małopolskie jest  atrakcyjnym obszarem dla inwestorów zagranicznych, o czym świadczy 3,4 tys. spółek z kapitałem zagranicznych i kwota 1,2 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce (dane GUS, 2012r.).

W 2013 roku w światowym rankingu najlepszych lokalizacji dla inwestycji typu BPO (ang. business process outsourcing) Kraków znalazł się w pierwszej dziesiątce. W 2012 r. do Małopolski napłynęło 7,9 mln euro inwestycji zagranicznych związanych z tą branżą. Dynamiczny rozwój usług biznesowych w Krakowie nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. Średnioroczny wzrost zatrudnienia w tej branży oceniany jest na ponad 20%. Pracę w tzw. outsourcingu znajdują przede wszystkim absolwenci małopolskich uczelni. 

Wskaźnik przedsiębiorczości
Liczba przedsiębiorstw
Stopa bezrobocia

Dojazdy do pracy

Jeśli chodzi o dojazdy do pracy, to Małopolska jest jednym z niewielu województw, w których czas dojechania do stolicy regionu z najodleglejszych miejsc wynosi ponad 180 minut (Sękowa, Muszyna). Bierze się to głównie z ukształtowania terenu. W perspektywie najbliższych czas dojazdu do Krakowa znacznie się zmniejszy – za sprawą ukończeniem prac na autostradzie A4 oraz innym drogom.

Najbardziej dostępnym miastem pod względem dostępności komunikacyjnej w Małopolsce jest Kraków, zaraz za nim znajduje się Chrzanów („Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski 2011-2020”, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki).

Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce jest niższe od średniej krajowej. W roku 2012 w strukturze przedsiębiorstw wyniosło ono 3456,51 zł brutto, co stanowiło 92,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Małopolska to województwo o dużym potencjale naukowym i badawczym, trzeci region w Polsce pod względem liczby studentów. W roku akademickim 2008/2009 działały w Małopolsce 32 szkoły wyższe, z czego 21 w Krakowie, 2 w Tarnowie, 3 w Nowym Sączu oraz po jednej w Nowym Targu, Chrzanowie, Bochni, Brzesku, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej. Na uczelniach wyższych istniejących na terenie województwa studiuje ponad 211,2 tys. studentów, co stanowi 11% ogólnej liczby studentów. Największą uczelnią publiczną jest Uniwersytet Jagielloński, natomiast największą niepubliczną uczelnią jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wykształcenie mieszkańców Małopolski zbadano w roku 2011 podczas Narodowego Spisu Powszechnego. W spisie wszystkim osobom powyżej 13 roku życia zadano pytanie mające na celu ustalenie najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia. W poniższym opracowaniu mieszkańców podzielono na pięć grup, przy czym ostatnia stanowi sumę osób z wykształcenie podstawowym, gimnazjalnym, podstawowym nieukończonym i nieustalonym.

Wykształcenie (wg spisu powszechnego w 2011 r.)

Kołowy szkolnictwo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF