Powiat nowosądecki
Powiat nowosądecki

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat nowosądecki zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Małopolski. Leży w Beskidzie Niskim i graniczy z Republiką Słowacką (od południa), z powiatem gorlickim (od wschodu), z powiatem tarnowskim i brzeskim (od północy) oraz z powiatem limanowskim i nowotarskim (od zachodu).

Powiat nowosądecki znajduje się na pierwszym miejscu w województwie małopolskim pod względem wielkości powierzchni, która wynosi 1 549 km2 i stanowi 10,3% całej powierzchni Małopolski.

Powiat nowosądecki tworzy 16 gmin - 1 gmina miejska (Grybów), 4 gminy miejsko-wiejskie (Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz) oraz 11 gmin wiejskich: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Rytro. W skład powiatu wchodzi 203 miejscowości.

Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i wyżynne (pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami: Popradem i Kamienicą. Lasy i tereny leśne zajmują 43,4% obszaru powiatu, w tym najwięcej w gminach: Rytro (71,4%), Łabowa (70,2%), Piwniczna (62,7%), Muszyna (66,3%), Krynica (56,3%), Kamionka Wielka (46,3%), Łącko (40,6%), Nawojowa (39,0%). Natomiast pod względem ludności powiat nowosądecki znajduje się na 3 miejscu w Małopolsce.

Powierzchnia, gęstość zaludnienia

Powierzchnia powiatu wynosi 1 549 km2. Powiat nowosądecki charakteryzuje się jednym z niższych wskaźników gęstości zaludnienia - 135 os/km2.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Powiat nowosądecki pokrywa sieć dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich i drogi krajowe. Przez powiat nowosądecki przebiegają trzy drogi krajowe: 28 (Zator-Przemyśl), 75 (Kraków-Muszynka) i 87 (Nowy Sącz-Piwniczna-Zdrój) oraz cztery drogi wojewódzkie: 969 (Nowy Targ-Stary Sącz), 981 (Zborowice-Krynica), 871 (Stalowa Wola-Tarnobrzeg) oraz 875 (Mielec-Kolbuszowa-Sokołów Małopolski-Leżajsk). Dobrze jest rozwinięta sieć dróg gminnych tworzących podstawową komunikację między poszczególnymi miejscowościami (167 km) i lokalnych o nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Komfort podróżowania poprawiają inwestycje modernizujące stan nawierzchni istniejących dróg. Natomiast słabą stroną infrastruktury drogowej w powiecie nowosądeckim jest brak obwodnic i w miastach powiatu nowosądeckiego trasy dróg przebiegają ulicami bardzo ściśle obudowanymi, co powoduje mniejszą przepustowość sieci ulicznych, zwiększa zanieczyszczenie i powoduje hałas komunikacyjny utrudniający życie mieszkańców tych miast. Ze względu na ukształtowanie terenu i przebieg pasm górskich w powiecie brakuje także dróg ekspresowych, autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Przez Nowy Sącz przechodzą 2 szlaki kolejowe: nr 96 (Tarnów-Leluchów) oraz nr 104 (Chabówka-Nowy Sącz). Bezpośrednie połączenia z Nowego Sącza: Budapeszt, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Sopot, Gdynia, a także Tarnów, Malbork, Krynica, Stróże. Infrastruktura drogowa stanowi jeden z warunków rozwoju gospodarki, gdyż wspomaga przedsiębiorczość i integrację gospodarki powiatowej z krajową i zagraniczną. Ogólnie długość powiatowych szlaków drogowych w powiecie nowosądeckim to 496,898 km.

Na terenie powiatu nowosądeckiego funkcjonuje komunikacja drogowa publiczna, prywatna i komunikacja kolejowa. W miarę łatwo i tanio (gorzej z szybkością) można dojechać do obszaru powiatu nowosądeckiego (autobusy, busy, kolej) i sprawnie również można się poruszać w obrębie powiatu nowosądeckiego. Miejscowości w powiecie nowosądeckim mają dość korzystne i dogodne połączenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, w tym ze stolicą województwa małopolskiego Krakowem i innymi miastami w kraju. Przez powiat nowosądecki przebiega linia kolejowa łącząca krajowe i międzynarodowe szlaki.

Krótka informacja o walorach turystycznych

Leżący w Beskidzie Niskim powiat nowosądecki posiada liczne walory turystyczne: atrakcyjne przyrodniczo tereny górskie i leśne oraz doliny rzeczne Dunajca z jego głównymi dopływami - Popradem i Kamienicą. W powiecie nowosądeckim nie występują jeziora naturalne. Niemal połowę obszaru zajmują lasy i tereny leśne. Znaczną część powiatu obejmuje Popradzki Park Krajobrazowy. Jest to teren niezwykle atrakcyjny turystycznie i turystyka stanowi kluczową dziedzinę gospodarki regionu. Znajduje się tu 151 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Powiat nowosądecki to powiat o bardzo wysokiej atrakcyjności krajobrazowej i turystycznej stąd też specjalizuje się w turystyce uzdrowiskowo - leczniczej i wypoczynkowej. Znajduje się tu szereg znanych w całym kraju kurortów sanatoryjnych i uzdrowiskowych. Najbardziej znanymi ośrodkami są: Krynica-Zdrój, Muszyna, Złockie, Żegiestów i Piwniczna-Zdrój. Powstają tu inwestycje związane z budową baz noclegowych (hotele, pensjonaty, schroniska, sanatoria, campingi, inne obiekty zakwaterowania zbiorowego) i obiekty sportowo-rekreacyjne (wyciągi narciarskie, baseny, kąpieliska, przystanie, pijalnie wód mineralnych, trasy widokowe, miejsca piknikowe). Te ośrodki dzięki walorom naturalnym (wody mineralne, korzystne warunki klimatyczne) w połączeniu z bogatym dziedzictwem kultury pozwalają na uprawianie różnych form turystyki, co przyciągają turystów i kuracjuszy. Sezon turystyczny trwa tu więc niemal cały rok.

Najbardziej rozpowszechnioną na terenie powiatu nowosądeckiego dyscypliną sportów zimowych jest narciarstwo, skupiające się w takich ośrodkach jak Wierchomla czy Jaworzyna Krynicka. Ponadto powiat umożliwia uprawianie turystyki górskiej i rowerowej. Atutem powiatu jest również jego położenie przygraniczne łączące go ze Słowacją. Umożliwia to partnerstwo gmin powiatu ze słowackimi miastami.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Powiat nowosądecki w dniu 31.12.2012 r. liczył 209 988 osób, z tego 104 680 mężczyzn (49,9%) i 105 308 kobiet (50,1%). W stosunku do 2011 roku przybyło 1 273 osoby.

Wiek przedprodukcyjny i poprodukcyjny

Bardzo ważna jest relacja między ekonomicznymi grupami wieku, ponieważ pozwala ocenić obciążenie demograficzne ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.

Z zestawień wynika, że powiecie nowosądeckim w 2012 r. zmniejszył się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli osób do 17 lat. Osoby te podlegają obowiązkowi szkolnemu, więc oczywiste jest, że większość swojego czasu poświęcają nauce, a nie pracy. W związku z tym ich produkcyjność jest bardzo minimalna.

Dobrą statystyką jest wzrost ludności w wieku produkcyjnym, gdyż właśnie te osoby stanowią podstawę gospodarki naszego kraju. Osoby w wieku produkcyjnym wytwarzają pewien dochód, a ich praca wpływa na funkcjonowanie i rozwój gospodarki, a to pozwala na utrzymanie osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. W związku z tym, w interesie państwa jest, aby osób w wieku produkcyjnym było jak najwięcej. Wzrasta natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, co jako zjawisko samo w sobie jest bardzo pozytywne, ponieważ świadczy o wydłużaniu się życia. Wpływ na to ma coraz bardziej rozwinięta medycyna, higieniczny tryb życia i większa świadomość społeczeństwa jak zadbać o swój organizm, żeby jak najdłużej cieszyć się dobra kondycją fizyczna i psychiczną.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym (stan na 31.12.2012)
Ogółem: 51 291
Kobiety: 24 899 (48,5%)
Mężczyźni: 26 392 (51,5%)
W tej grupie dominują chłopcy (rodzi się więcej dzieci płci męskiej).

Ludność w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2012)
Ogółem: 130 115
Kobiety: 61 149 (47,0%)
Mężczyźni: 68 966 (53,0%)
W tej grupie również dominują mężczyźni.

Ludność w wieku poprodukcyjnym (stan na 31.12.2012)
Ogółem: 28 582
Kobiety: 19 260 (67,4%)
Mężczyźni: 9 322 966 (32,6%)
W tej grupie dominują kobiety, co jest związane z nadumieralnością mężczyzn.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

- 2007 - 1080 osób
- 2008 - 1187 osób
- 2009 - 1254 osoby
- 2010 - 1215 osób
- 2012 - 1092 osoby

Przyrost naturalny przez ostatnie 6 lat jest na zbliżonym poziomie ze wskazaniem 2007 roku i 2012 gdzie przyrost był trochę mniejszy niż w pozostałych 4 latach. Liczba urodzeń i liczba zgonów w ostatnich 6 latach jest na podobnym poziomie. Przyrost naturalny od wielu lat przyjmuje wartości dodatnie, czyli w powiecie nowosądeckim zachodzą korzystne zmiany demograficzne.

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Cechy charakterystyczne powiatu pod względem gospodarczym: tradycje przemysłowe i rzemieślnicze

Pozycja powiatu nowosądeckiego jeżeli chodzi o klimat inwestycyjny jest zasadniczo niezmienna od wielu lat. Powiat nowosądecki opiera się głównie na lokalnych zasobach i lokalnym potencjale gospodarczym, a rynek pracy to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze usługowym, handlowym i budowlanym, a w mniejszym stopniu przemysłowym.

Struktura pracujących w powiecie

Pracujący w sektorze rolniczym - 27 265 (54,6%), w sektorze przemysłowym 9 119 (18,3%) i w sektorze usługowym 13 526 (27,1%).

Struktura zatrudnienia

Informacja o największych przedsiębiorstwach

- Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Wiśniowski"

Wielogłowy 153 33-311, Wielogłowy
produkcja bram garażowych, stolarki aluminiowej,
elementów ogrodzeniowych
zatrudnienie: 928

- Firma Produkcyjno-Handlowa "Bugajski"

Wielogłowy 196, 33-311 Wielogłowy
produkcja mebli tapicerowanych
zatrudnienie: 87

- Transport Sprzęt-Budownictwo "Litwiński"

Tęgoborze 160, 33-312 Tęgoborze
transport międzynarodowy, spedycja oraz budownictwo
zatrudnienie: 166

- Zakład Masarski "Szubryt"

ul. Węgrzynek 50, 33-395 Chełmiec
produkcja wyrobów mięsnych
zatrudnienie: 250

- "Goran" Sp. Z o.o 

Biała Niżna 441, 33-330 Grybów
produkcja drewnianej stolarki budowlanej
zatrudnienie: 430

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

im. Dr J. Dietla w Krynicy
ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica Zdrój
zatrudnienie: 304

- Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrój
działalność sanatoryjna, uzdrowiskowa
zatrudnienie: 360

Podmioty wg rejestru REGON wg sekcji PKD

Na koniec grudnia 2012 r. w powiecie nowosądeckim funkcjonowało 14 179 podmiotów gospodarki narodowej. Udział podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w powiecie nowosądeckim stanowił 4,1% wszystkich podmiotów funkcjonujących w województwie małopolskim (343 375 podmiotów).

Kod

sekcji 

SEKCJA  PKD 2007

(Polska Klasyfikacja Działalności

- skrócone nazwy sekcji

Ogółem

podmioty

z tego

Sektor

publiczny

Sektor

prywatny

F

Budownictwo

3 847

0

3 847

G

Handel hurtowy i detaliczny

2 977

1

2 976

C

Przetwórstwo przemysłowe

1 054

0

1 054

S

Pozostała działalność usługowa

842

32

842

H

Transport i gospodarka magazynowa

786

1

785

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

699

4

695

M

Działalność profesjonalna naukowa i techniczna

633

12

621

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

620

38

582

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

602

7

595

P

Edukacja

569

318

251

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

301

0

301

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

300

0

268

N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

288

1

287

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

220

7

213

J

Informacja i komunikacja

214

0

214

O

Administracja publiczna i obrona narodowa

137

37

100

E

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami

60

14

46

D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

23

1

22

B

Górnictwo i wydobywanie

7

2

5

                                 RAZEM

14 179

475

13 704

W 2012 r. kluczowymi gałęziami dla naszego rynku pracy są: sektor budowlany i handlowy, co w pewnym stopniu określa specjalizację firm powiatu nowosądeckiego. Tym samym struktura branżowa naszej lokalnej gospodarki nie uległa istotnym zmianom. Dominującym rodzajem działalności gospodarczej jest budownictwo - 3 847 tj. 27,1% ogółu podmiotów. Cały sektor budowlany jest w rękach prywatnych. W dalszej kolejności handel - 2 977, tj. 21,0% i tu z wyjątkiem 1 podmiotu również cała sekcja w rękach prywatnych, przetwórstwo przemysłowe - 1 054 tj. 7,4% i tu cała sekcja w rękach prywatnych.

Jak widać ponad połowa (7 878 podmioty, tj. 55,6%) jednostek w powiecie nowosądeckim działa w wymienionych trzech sekcjach. W sektorze publicznym dominują podmioty z sekcji "edukacja" - 318 podmiotów, co stanowi 66,9% sektora publicznego ogółem (475).

Stopień przedsiębiorczości (na podst. liczby podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców)

Wskaźnik przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim jest niski i kształtuje się na poziomie - 67 firm na 1000 mieszkańców. W dużym uproszczeniu oznacza to, że w powiecie jest mało zakładów pracy w stosunku do liczby ludności zamieszkującej powiat.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Planowane inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie

Jak wynika z uzyskanych informacji na obszarze gmin powiatu nowosądeckiego planowane są następujące inwestycje: plac targowy, 2 myjnie samochodowe (w tym jedna bezdotykowa), serwis samochodowy, stacja gazu LPG, stacja uzdatniania wody, wypożyczalnia sprzętu żeglarskiego, sanatorium, pensjonat, hotel, 2 przedszkola + żłobek, budynek banku, budynek zaplecza sportowo-rekreacyjnego z częścią gastronomiczną, 3 budynki użyteczności publicznej (w tym budynek usługowy o funkcji kulturalno-oświatowej - biblioteka, budynek użyteczności publicznej - świetlica wiejska, centrum kultury), budynek garażowy z częścią usługową, 3 budynki magazynowe (w tym jeden do przechowywania płodów rolnych), 8 budynków usługowych (4 pensjonaty, karczma, kawiarnio-lodziarnia, pralnia, obsługa turystyczna), 7 budynków usługowo-handlowych (w tym budynek z częścią mieszkalną, budynek handlowo-gastronomiczny), 3 budynki mieszkalno-usługowe (salon meblowy, sklep, usługa związana z handlem pomieszczenia biurowe), rozbudowa bądź przebudowa 4 budynków (domu weselnego, pensjonatu "Grażyna", budynku na usługi gastronomiczne, budynku wypoczynkowo-rekreacyjnego-pensjonat), 5 budynków produkcyjnych (w tym budynek do przetwórstwa owoców i produkcji soków, hala produkcyjna - zakład stolarski, zakład masarski z punktem sprzedaży, budynek do obróbki i montażu elementów stalowych oraz usługa związana z handlem), 3 zakłady produkcyjno-usługowe (w tym zakład kamieniarski).

Ruszyła już budowa luksusowego hotelu w miejscowości Sienna (gmina Gródek nad Dunajcem) przez firmę Wiśniowski. Hotel, w swojej architekturze oprócz części hotelowej ma uwzględniać także część publiczną: między innymi promenadę i mini port. Natomiast w gminnym budynku wielofunkcyjnym w Łososinie Dolnej, który jest już na ukończeniu znajduje się m.in. przestronna sala konferencyjna, w której ma się pomieścić 250 osób. Będzie tam również Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka z czytelnią, przedszkole, straż pożarna, pomieszczenia dla filii Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. 

Na terenie gminy Korzenna trwają inwestycje takie jak: budowa banku spółdzielczego, budowa placu targowego i amfiteatru przeznaczonego do publicznych pokazów m.in. występów zespołów i artystów, różnych pokazów i prezentacji.

Inne działania władz lokalnych ujęte w dok. strategicznych mające istotny wpływ na rozwój gospodarczy

W Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020 wymienione są priorytetowe kierunki rozwoju powiatu: infrastruktura drogowa, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz administracja. Scenariusz optymistyczny rozwoju powiatu zakłada zrealizowanie przedsięwzięć z ww. obszarów, tj. np. budowę dróg, modernizację i przebudowę budynków użyteczności publicznej, budowę hal sportowych, sal gimnastycznych, sporządzenie i aktualizację katalogu terenów charakterze inwestycyjnym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą dla potencjalnych inwestorów, realizację projektów ukierunkowanych na aktywizację osób bezrobotnych i wzrost zatrudnienia w powiecie, promocję i aktywizację sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pobudzenie przedsiębiorczości i mobilności wśród mieszkańców, opracowanie oferty promującej walory przyrodnicze i kulturalne powiatu.

Liczba przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnianych pracowników (REGON)

Najbardziej dynamiczny wzrost podmiotów gospodarczych w ostatnich latach widoczny jest wśród podmiotów zatrudniających od 0-9 osób. Pomimo korzystnej tendencji, czyli wzrostu podmiotów gospodarczych powiat nowosądecki nie należy do czołówki regionów pod względem stopnia rozwoju przedsiębiorczości.

Podmioty gospodarki narodowej

Powiat Nowosądecki

31.12.

2010 r.

31.12.

2011 r.

31.12.

2012 r.

Ogółem, w tym:

13 352

13 621

14 179

0 do 9 osób

12 557

12 826

13 488

10 do 49 osób

708

712

602

50 do 249 osób

82

78

83

250 do 999 osób

5

5

6

1000 i więcej osób

0

0

0

 

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Struktura bezrobocia; porównanie z innymi powiatami

- wysoka skala bezrobocia - 13 tys. bezrobotnych,
- ponad 90% bezrobotnych kwalifikuje się do grup osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli widać, że trudności w uzyskaniu pracy dotknęły niemal wszystkie grupy zawodowe i społeczne,
- długotrwała liczebna nadwyżka kobiet, 
- wysoki udział osób bardzo młodych do 24 lat wśród bezrobotnych - prawie 30 %,
- wzrastający odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i znikome zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób po 50 roku życia,
- zwiększanie się grupy osób zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy, co oznacza, że długość procesu poszukiwania odpowiedniej pracy wydłuża się, 
- wzrastająca liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym,
- duże bezrobocie wielokrotne, co świadczy o tym, że umowy o pracę trwają bardzo krótko (ta sama osoba zarejestrowana jest kilkadziesiąt razy), 
- utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia na terenie powiatu nowosądeckiego - 17,8 % (31.12.2013 r.).

Bezrobocie na przestrzeni 4 ostatnich lat (stopa bezrobocia)

Stopa bezrobocia na przestrzeni 4 lat w powiecie nowosądeckim kształtowała się na poziomie 17% - 18% z nieznacznymi  1% -0,5% wahaniami na przemian spadkiem lub wzrostem. Stopa ta stanowiła odpowiednio w poszczególnych latach  około 152 %, 141%, 135% i 133% w stosunku do  stopy bezrobocia w kraju.

Stopa bezrobocia

Osoby bezrobotne wg zawodów

Klasyfikacja osób bezrobotnych według zawodu dokonywana jest na podstawie zgłoszonych przez bezrobotnych kwalifikacji potwierdzonych świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź stażem pracy (minimum 1 rok w tym samym zawodzie). Osoby, które nie spełniają jednocześnie obu tych warunków klasyfikowane są jako bezrobotni bez zawodu.

Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu nowosądeckiego tj. 13 298 (stan na 31.12.2013) - 11 586 osób, tj. 87,1% ogółu posiadało zawód. Pozostałe 1 712 osób, tj.1 2,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych to osoby bez zawodu. Bezrobotni bez zawodu to osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym, gimnazjalnym oraz osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie; wynagrodzenie minimalne-maksymalne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku w powiecie nowosądeckim wynosiło 2810,22 zł brutto, co stanowiło 75,1 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (3 744,38 zł brutto).

Wynagrodzenie

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Średni czas dojazdu z Nowego Sącza do Krakowa wynosi 2 godziny.

Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Barometr zawodów (pokazuje dostępność kadry na lokalnych rynkach pracy w kolejnym roku)

"Barometr zawodów" to prognoza tworzona dla każdego powiatu przez pracowników powiatowych urzędów pracy, a opracowywana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Jest to pionierska w Polsce prognoza pokazująca zapotrzebowanie na zawody w poszczególnych powiatach małopolskich, co pozwala przewidzieć możliwości znalezienia zatrudnienia w konkretnej branży. W przygotowywanym corocznie zestawieniu zawody podzielone zostały na trzy grupy: zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Wg najnowszego rankingu "Barometru zawodów" na 2014 r. dla powiatu nowosądeckiego stworzono prognozę, według której:

Zawody deficytowe, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie znacznie przewyższać liczbę poszukujących zatrudnienia, co spowoduje, że osoby szukające pracy nie powinny mieć trudności z jej znalezieniem na pierwszych 5 miejscach znalazły się takie zawody jak:

- asystenci i technicy dentystyczni
- blacharze samochodowi
- brukarze
- dentyści
- diagności samochodowi

Zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia na pierwszych 5 miejscach ukształtowały się zawody:

- administratorzy systemów komputerowych
- agenci ubezpieczeniowi
- analitycy i operatorzy systemów teleinformatycznych
- animatorzy kultury
- ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Zawody nadwyżkowe, czyli takie, w których liczba osób poszukujących pracy w nadchodzącym roku będzie znacznie przewyższać liczbę ofert i tym samym, znalezienie pracy w tych zawodach może być trudniejsze są to:

- artyści plastycy i plastycy
- betoniarze i zbrojarze
- biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
- cieśle i stolarze budowlani
- ekonomiści

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

Na terenie powiatu nowosądeckiego funkcjonuje:

133 szkoły podstawowe, 57 gimnazjów i 28 szkół ponad gimnazjalnych w tym 7 liceów ogólnokształcących. Na terenie powiatu nowosądeckiego nie ma szkół wyższych.

Wykształcenie mieszkańców

- wyższe - 16 442 osoby,
- średnie i policealne średnie zawodowe - 28 405 osób,
- średnie ogólnokształcące - 17 764 osoby,
- zasadnicze zawodowe - 47 090 osób,
- gimnazjalne - 11 466 osób,
- podstawowe ukończone - 35 560 osób,
- podstawowe nieukończone bez wykształcenia szkolnego - 3 362 osoby

Kołowy szkolnictwo

Obsługa pracodawcy

Usługi świadczone przez urzędy pracy dla pracodawców + dane kontaktowe do urzędu

Powiatowy urząd pracy kompleksowo reaguje na potrzeby pracodawców, ułatwia pracodawcom pełny dostęp do usług rynku pracy, udziela pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, w tym na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, pozyskuje pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, organizuje giełdy pracy, udziela wsparcia finansowego w zakresie zwrotu kosztów zatrudnienia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 440- 08- 08 fax: 300

email: ko[at]pup.powiat-ns.pl

Różne instytucje wspierające biznes działające na terenie powiatu

- Agencja Rozwoju Regionalnego, 
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu,
- Sądecka Izba Gospodarcza,
- Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster),
- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
- Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL,
- Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o. o.,
- Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
- Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich,
- Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Punkt Informacyjny w Nowym Sączu,
- WUP Kraków, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu,
- Instytut Karpacki "Karpackie Centrum Przedsiębiorczości",
- Krajowy System Usług (Portal internetowy PARP) Lokalny Punkt Konsultacyjny

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF