Powiat krakowski
Powiat krakowski

Powiat ziemski, choć usytuowany w bezpośredniej bliskości Krakowa, jest zróżnicowany, jeśli chodzi o profil gospodarczy. Na terenie powiatu leżą z jednej strony nowoczesne centra usług, a z drugiej, sporo osób pracuje w rolnictwie. Bliskość stolicy województwa sprawia, że jest tu stosunkowo niskie bezrobocie.

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego

Gminy leżące na terenie powiatu

Gminy leżące na terenie powiatu

Informacja o położeniu, powierzchnia, liczba miejscowości, miejsce pod względem powierzchni i ludności w rankingu

Powiat krakowski zlokalizowany jest w zachodniej części województwa małopolskiego. Graniczy z powiatami: olkuskim i miechowskim od północy, proszowickim, bocheńskim, wielickim i miastem Krakowem od wschodu, myślenickim od południa, chrzanowskim, wadowickim od zachodu. Powiat krakowski ma powierzchnię 1 229,62 km2 i zajmuje ponad 8% powierzchni województwa małopolskiego, zajmując czwarte miejsce w województwie. W skład powiatu wchodzą 332 miejscowości. Liczba ludności powiatu krakowskiego w 2012 roku wyniosła 264,6 tys. osób.

Powiat krakowski tworzy 17 gmin - 5 gmin miejsko-wiejskich (Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne) oraz 12 gmin wiejskich: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Infrastruktura drogowa w powiecie, transport zbiorowy, dostępność komunikacyjna

Przez Kraków i powiat krakowski przebiegają liczne drogi, w tym także autostrada A4 (będąca fragmentem europejskiej trasy E40. Przez teren powiatu przechodzą drogi wojewódzkie 773, 774, 776, 794, 780, 953, krajowe i europejskie E77, 44, 79, 94 oraz autostrada A4 (E40) przebiegająca przez gminy Zabierzów, Liszki i Krzeszowice. Drogi krajowe mają około 115 km, wojewódzkie 94 km, powiatowe 685 km.

Na terenie powiatu znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Dojazd w pobliże lotniska możliwy jest zarówno autobusem, jak i pociągiem. W pobliżu Krakowa znajduje się także sportowe lotnisko Kraków-Pobiednik. Na terenie Krakowa, a także w obrębie jego strefy aglomeracyjnej działalność przewozową prowadzi MPK SA.

Krótka informacja i walorach turystycznych

Teren powiatu krakowskiego charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi. Leży on na granicy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w dolinie rzeki Wisły. Na terenie powiatu znajduje się też rzeka Wilga, Rudawa, Biełucha, Dłubnia, Sanka i inne mniejsze. W powiecie znajduje się Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych, zajmujący się ochroną terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Ojcowski Park Narodowy, w rejonie którego ruch turystyczny szacowany jest na około 400 000 osób rocznie. Tereny chronione stanowią około 30% powierzchni powiatu.

Zasoby ludzkie

Liczba ludności 1
Liczba ludności 2

Liczba ludności w powiecie

Kraków na koniec 2012 r. zamieszkiwało 758 tys. mieszkańców, natomiast powiat krakowski 265 tys. osób i jest to najludniejszy powiat ziemski w województwie. Razem oba te powiaty zamieszkuje ponad 1 mln osób. Powierzchnia Krakowa to 327 km2, a powiatu krakowskiego 1231 km2. W Krakowie średnia gęstość zaludnienia wynosiła 2312 osoby w przeliczeniu na km2, natomiast w powiecie krakowskim była ponad 10 razy niższa i wynosiła 215.

Przyrost naturalny na przestrzeni lat (tendencje)

Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju, do umiarkowanie korzystnych. W latach 1995-2010 liczba mieszkańców powiatu krakowskiego zwiększyła się o 11%, a Krakowa o ponad 1%. W następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, ten trend ma się utrzymać. W 2035 r. liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w stosunku do 2010 r. zwiększy się o około 8%, a Krakowa o kolejny procent.

 

Liczba ludności

Profil gospodarczy

Struktura zatrudnienia
Wskaźnik przedsiębiorczości

Zachęty inwestycyjne na terenie powiatu

Powiat krakowski na tle województwa małopolskiego charakteryzują się bardzo wysoką liczbą miejsc pracy powstałych w wyniku nowych inwestycji zagranicznych, jak i istniejących, w które zaangażował się kapitał zagraniczny. Duże znaczenia dla rozwoju powiatu ma założony w 1997 roku Kraków Business Park, który znajduje się przy Obwodnicy Krakowa, co stanowi niebagatelne udogodnienie i jest jednym ze wskaźników jego popularności.

Wybrane ważniejsze podmioty gospodarcze :

- Kraków Business Park w Zabierzowie - outsourcing usług na rzecz Shell, HSBC Group, UBS, Amway i inne,
- Elektrownia SKAWINA S.A. - Grupa CEZ Polska - jeden z największych producentów energii elektrycznej w całym województwie,
- Nowoczesne Produkty Aluminiowe Sp. z.o.o. w Skawinie,
- Bahlsen, Lajkonik w Skawinie - branża spożywcza,
- Przetwórstwo Rybne "KRAK-MARFISH", Poskwitów, gmina Iwanowice
- Gellwe w Zabierzowie, Felix pod Słomnikami - branża spożywcza,
- Producenci kiełbasy lisieckiej w gminach Liszki i Czernichów,
- Kamieniołom diabazu - Niedźwiedzia Góra koło Tenczynka,
- Kamieniołom porfiru w Zalesie,
- Kopalnia wapienia w Czatkowicach,

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce - 4 grupy producentów warzyw (3 spółdzielnie, 1 spółka):

- Spółdzielnia Producentów Warzyw "TRAF" w Tropiszowie z/s w Glewcu,
- Spółdzielnia Producentów Warzyw "Witamex" w Pobiedniku  Wielkim,
- Spółdzielnia Producentów Warzyw "Frutamix" z Tropiszowa,
- Grupa Producentów "Krak-Rol" sp. z o.o. w Wawrzeńczycach

Poniższa grafika przedstawia podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w roku 2013, źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Liczba przedsiębiorstw

Rynek pracy i zatrudnienie

Stopa bezrobocia
Pracujący na 1000

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2010 roku wyniosło 3195 zł.

Wynagrodzenie
Średni czas dojazdu ze stolicy powiatu do Krakowa

Edukacja

Szkolnictwo (szkoły zaw., licea, szkoły wyższe z podziałem na kierunki i specjalizacje zawodowe, inne instytucje mające uprawnienia zawodowe)

W Powiecie Krakowskim znajduje się 134 szkoły podstawowe, 49 gimnazja, 32 licea, szkoła artystyczna, 7 szkół policealnych, 10 techników oraz 5 szkół zawodowych.

Jednostki oświatowe Powiatu Krakowskiego, to:

- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

ul. Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice, tel. 12 282 03 46, lo_krzeszowice[at]poczta.onet.pl, www.lo.krzeszowice.net.pl

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Władysława Łokietka w Skale

ul. ks. St. Połetka 30, 32-43 Skała, tel. 12 389 10 24, administracja[at]lo-skala.edu.pl, www.lo-skala.edu.pl/

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina, tel. 12 276 35 77, poczta[at]zso.pl.pl, www.zso.pl.pl

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stelczyka w Czernichowie

32-070 Czernichów 1, tel. 12 270 20 16, sekretariat[at]czernichow.edu.pl, www.czernichow.edu.pl

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie

Giebułtów, 32-085 Modlnica, tel. 12 419 20 19, zsrsekretariat[at]poczta.onet.pl, www.zsr.krakow.pl

- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

ul. Mikołaja Kopernika 13, 32-050 Skawina, tel. 12 276 15 22, zste[at]home.pl, www.zste.home.pl/

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

ul. Krakowska 15, 32-065 Krzeszowice, tel. 12 282 05 40, sekr.zspkrzeszowice[at]op.pl, www.zspkrzeszowice.pl

- Dom Dziecka w Sieborowicach

Sieborowice 16, 32-091 Michałowice, tel. 12 388 50 52

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini

Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice, tel. 12 282 00 40, tel. 12 282 19 91

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina, tel. 12 276 25 13, specszkola5[at]poczta.onet.pl, www.sosw.skawina.edu.pl

- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego w Krakowie

ul. Zakątek 2, 30-037 Kraków, tel. 12 422 27 12, ppp[at]vp.pl

Wykształcenie mieszkańców

Wykształcenie mieszkańców Małopolski zbadano w roku 2011 podczas Narodowego Spisu Powszechnego. W spisie wszystkim osobom powyżej 13 roku życia zadano pytanie mające na celu ustalenie najwyższego ukończonego poziomu wykształcenia. W poniższym opracowaniu mieszkańców podzielono na pięć grup, przy czym ostatnia stanowi sumę osób z wykształcenie podstawowym, gimnazjalnym, podstawowym nieukończonym i nieustalonym.

Kołowy szkolnictwo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim w latach 1989-2009
Pobierz ofertę w pliku PDF
baner-prawy-1.png

Powiaty województwa małopolskiego

baner-prawy-2.png
Pobierz ofertę w pliku PDF